Výškové práce

Čištění fasád tlakovou vodou, čištění okapových žlabů a svodů

Provádíme čištění vnější omítky tlakovou vodou, vysavači nebo stěrkou a rozmývákem. Záleží na typu fasády a požadavcích zákazníka. Následovně je možné opatřit omítku ochraným postřikem proti hmyzu.

Doporučujeme provádět vizualní kontrolu střechy nejméně jednou do roka a to zejména žlabů a svodů, jestli nedochází k jejich zanášení.

Dále je důležitá kontrola střešní krytiny a často namáhaných míst na střeše kvuli zatékání vody do nemovitosti.

Ukázka zanešeného žlabu

Výškové práce | Práce ve výškách